PIM Dystrybucja Sp. z o. o.
ul. Postępu 15c
02-676 Warszawa
telefon:77 70 70 945

W razie pytań zapraszam do kontaktu e-mailowego:
sprzedaz@pim-brzeg.pl


Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa.


  • Plan poł±czenia WAKPOL Spółka Akcyjna z siedzib± w Rudzie ¦l±skiej oraz
    PIM Dystrybucja spółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± z siedzib± w Warszawie (PDF)